TIES 2012

III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat:
Una visió crítica
Barcelona, 1, 2 i 3 de febrer de 2012

Dates clau

1 de maig de 2011
Convocatòria de presentació de contribucions.
30 de setembre de 2011
Data límit per presentar contribucions.
30 d’octubre de 2011
Data límit per rebre la resposta d’acceptació.
1 de desembre de 2011
Data límit d’inscripció i pagament de la matrícula reduïda (220€ o 100€).
15 de desembre de 2011
Es donaran a conèixer el dia i l’hora de les presentacions.
Data màxima per inscriure's si es vol formar part de les actes del congrés.
15 de gener de 2012
Publicació del programa definitiu en línia, incloent el resum de les publicacions. Per tal de ser inclosa en el programa, almenys un dels autors de cada contribució ha d’haver satisfet el cost de la matrícula. Es donaran a conèixer el dia i l’hora de les presentacions.
25 de gener de 2012
Finalització de les inscripcions al congrés.