TIES 2012

III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat:
Una visió crítica
Barcelona, 1, 2 i 3 de febrer de 2012

Objectius

Aprofundir, des d’una perspectiva crítica, en l’intercanvi de visions, enfocaments i realitzacions relacionades amb:

  1. Els nous contextos culturals i educatius derivats del desenvolupament de les tecnologies digitals en un món globalitzat.
  2. La incorporació de les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
  3. Els canvis metodològics associats a l’ús de les TIC i el seu impacte en les pràctiques educatives.
  4. El paper de les polítiques educatives en la promoció de la innovació i la millora de l’educació.
  5. La formació dels diferents implicats en el sistema educatiu.

La tasca principal dels participants consistirà a explorar i aprofundir en les problemàtiques generades, emetre judicis crítics sobre el valor del desenvolupament de les TIC i el seu ús en l’ensenyament i l’aprenentatge; el seu impacte en la participació en la societat contemporània; i el seu paper en la configuració del futur.