TIES 2012

III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat:
Una visió crítica
Barcelona, 1, 2 i 3 de febrer de 2012

Temàtiques

El congrés acceptarà aportacions d’estudis, experiències i propostes, portats a terme des d’una perspectiva crítica, sobre el següents temes:

  1. Canvis i reptes de la Societat Digital i les seves implicacions educatives.
  2. Aprenentatge i construcció de coneixement en la societat mediàtica i digital.
  3. Ús innovador de les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge, des de l’educació infantil a la universitat i l’educació continuada.
  4. Nous alfabetismes en els processos educatius.
  5. Formació inicial i permanent dels professionals de l’educació.
  6. Creació i ús educatiu de continguts digitals.