TIES 2012

III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat:
Una visió crítica
Barcelona, 1, 2 i 3 de febrer de 2012

Publicacions

Actes del congrés

Les actes del congrés, incloent els resums de totes les comunicacions i simposis que tinguin lloc durant el seu transcurs, es publicaran en format digital (amb ISBN) en aquesta web. La publicació de cadascuna de les aportacions es farà en la llengua d'enviament (català, castellà o anglès) i consistirà en el mateix resum que el comitè científic haurà avaluat previament a l'acceptació al congrés.

L'organització no preveu cap forma de presentació de comunicacions ampliades o d'articles, i es deixa al criteri dels participants la possibilitat d'aprofitar la feina feta per presentar-la a revistes o convertir-la en altres publicacions.

Per tal de facilitar al màxim la publicació de les actes, us demanem que a l'hora d'enviar la vostra comunicació o proposta de simposi us assegureu que tota la informació que hi inclogueu és correcta, especialment els noms dels autors, el títol i les paraules clau, que l'edició del text és de bona qualitat i que es correspon amb els continguts de la presentació que fareu durant la conferència.

L'organització d'aquest congrés no us assegura que, en cas d'error en la presentació de la comunicació, aquest es pugui esmenar en la publicació de les actes, tot i que es farà el possible per tal que aquestes siguin un bon reflex de les aportacions presentades.