TIES 2012

III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat:
Una visió crítica
Barcelona, 1, 2 i 3 de febrer de 2012

20 anys d'història

L’any 1992 vam organitzar el I Congrés Europeu de Tecnologia de la Informació en l’Educació: una visió critica. La raó va ser respondre al creixent interès pels desenvolupaments de les Tecnologies de la Informació (TI) i el seu possible ús en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

L’any 2002, els profunds canvis generats per l’empenta de determinades visions polítiques i econòmiques i la generalització de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la majoria dels àmbits de la societat ens van portar a organitzar una segona edició del congrés. Aquesta trobada, com la de 1992, va tenir com a objectiu analitzar desapassionadament els elements de l’entorn cultural, social i tecnològic en què s’esdevé l’educació i en què es construeix la conceptualització i la pràctica de l’educació i la ciutadania.

Deu anys més tard, vint des del primer congrés, el procés de digitalització de la societat, vinculat a visions polítiques, econòmiques i culturals predominantment neoliberals, s’ha vist incrementat i fenòmens com l’aparició de la denominada Web 2.0 i les xarxes socials han produït un seguit de posicionaments optimistes o pessimistes sobre el present i el futur de la societat.

Durant aquests anys, l’educació en tots el seus nivells i les condicions socials de la majoria dels éssers humans no han millorat al nivell que ho han fet les tecnologies digitals. La desafecció escolar, que comporta l’abandó dels estudis reglats d’un bon nombre d’estudiants d’educació secundaria i universitària, així com l’escletxa creixent entre l'escola i les experiències, la vida i els valors dels joves i dels adults estan començant a aixecar veus d’alerta. Les tecnologies digitals es configuren alhora com una solució per a donar resposta a les necessitats educatives actuals i com un problema al que cal donar resposta.

En aquest context i situació sembla oportú tornar a oferir un espai on poder reflexionar, de manera conjunta, conscient i crítica, sobre els processos que es generen al voltant de l’ús educatiu de les TIC i sobre quin pot ser el seu paper en els processos de creació de coneixement.