TIES 2012

III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat:
Una visió crítica
Barcelona, 1, 2 i 3 de febrer de 2012

Inscripció

Informació sobre la inscripció

La inscripció avançada es pot fer fins al dia 1 de desembre de 2011. Dins d'aquest període, el preu serà de 220€ per al públic en general i 100€ per als estudiants.

A partir del 2 de desembre de 2011 i fins al 25 de gener de 2012, el preu de la inscripció serà de 280€ per al públic en general i 180€ per als estudiants.

Tots aquells que vulguin inscriure's durant la conferència ho podran fer a un preu de 300€ per al públic en general i 200€ per als estudiants.

Per beneficiar-se del descompte per a estudiants caldrà presentar còpia de la matrícula adjunta al formulari d'inscripció.

En compliment del disposat a la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, l'informem que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Reunions i Ciència per finalitats de promoció i altres relacionades amb l'esdeveniment. La formalització del present formulari implica l'autorització de Reunions i Ciència per utilitzar les dades personals facilitades amb la finalitat esmentada. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en el seu cas, a les nostres oficines.

Feu click aquí per entrar al formulari d’inscripció

Pagament

Pagament on-line (AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD, VISA)

Transferència bancària al número de compte Reunions i Ciència (en el concepte hauria de constar el nom i cognoms de l’inscrit):

Banc de Sabadell
Avda. Josep Tarradellas, 89
08029 Barcelona
Iban: ES5500810172980001266730
Bic: BSAB ESBB

Li recordem que la seva inscripció no es farà efectiva fins que no realitzi el pagament corresponent i enviï una còpia del mateix (només en cas de transferència) a la Secretaria tècnica.

Política de cancel·lació

A las cancel·lacions rebudes per escrit a la secretaria abans del 4 de novembre de 2011 se’ls retornarà el 80% de l´import d’inscripció abonat.

Del 4 de novembre de 2011 al 15 de desembre se’ls retornarà el 30% del preu d’inscripció. A partir del 15 de desembre no s’admetran cancel·lacions però sí canvis de nom fins al 23 de gener.

Les devolucions es realitzaran en un termini de 60 dies després de la celebració de l’esdeveniment i els canvis de nom tindran un càrrec de 30€.